Art terapeutski impuls

U sklopu projekta Iskra, 12. i 13. studenog, u prostorima Udruge Breza, održan je dvodnevni seminar iz art terapije na kojem su sudjelovali predstavnici organizacija civilnih društava i ustanova socijalne skrbi. Cilj seminara bio je upoznati sudionike sa novom metodom rada koju mogu primjenjivati u radu s djecom i mladima.