image-0-02-05-ea78cc090ac8a2cd82547ca8de1e20913e67c447e16fcca3ba0db92aa90effe7-v

Art terapeutski impuls

U sklopu projekta Iskra, 12. i 13. studenog, u prostorima Udruge Breza, održan je dvodnevni seminar iz art terapije na kojem su sudjelovali predstavnici organizacija civilnih društava i ustanova socijalne skrbi. Cilj seminara bio je upoznati sudionike sa novom metodom rada koju mogu primjenjivati u radu s djecom i mladima.