OSOBNA ISKAZNICA

Osobna iskaznica je javna isprava kojom državljanin Republike Hrvatske dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja, prebivalište i adresu stanovanja. Osobna iskaznica može služiti i kao putna isprava.

Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.
Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se na obrascu 2 koji možete dobiti u policijskoj upravi/ postaji. Osoba starija od 16 godina zahtjev podnosi osobno.

Policijska uprava/postaja će vam izdati osobnu iskaznicu najkasnije 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ako se zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi prvi put, potrebno je priložiti sljedeće:

Iznos koji se plaća za izdavanje osobne iskaznice možete uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji

Osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu, te osoba starija od 16 godina koja nije ishodila osobnu iskaznicu kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.

Osobna iskaznica je vrlo važna kod ostvarivanja tvojih prava.