RODNI LIST

Potvrda o činjenici rođenja naziva se »Rodni list«, a izdaje se na Obrascu broj 8 najbližem Matičnom uredu.

Cijena vađenja Rodnog lista je 25 kuna – 20 kuna u biljezima i 5 kuna upravne pristojbe. Osobe slabijeg imovinskog stanja mogu zatražiti oslobođenje plaćanja ovih pristojbi, za što će im trebati potvrda Porezne uprave o visini dohotka.

Potrebni dokumenti: