ZDRAVSTVENA ISKAZNICA

Zdravstvena iskaznica je dokaz da je osoba zdravstveno osigurana i da zdravstvene usluge može koristiti besplatno.

Zdravstvena iskaznica nam služi za odlazak kod liječnika opće prakse u dom zdravlja kada smo bolesni, trebamo uputnicu, ispričnicu zbog bolesti, lijek ili bolovanje.

Izdaje ju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje- HZZO. (više o tome pod linkom. Prijave)