Iskra predstavljena na okruglom stolu

U ponedjeljak 30. listopada u organizaciji Udruge Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I. i Centra za socijalnu skrb Beli Manastir održan je okrugli stol na temu: „Pripremljenost mladih na izlazak iz alternativne skrbi“.
Cilj okruglog stola bio je otvoriti dijalog o razini pripremljenosti mladih na izlazak iz domske ili udomiteljske skrbi, razgovarati o postojećim uslugama podrške mladima koji su izašli iz skrbi te o aktivnostima podrške koji nedostaju.
Predstavnici Udruge Breza, osim aktivnog sudjelovanja, predstavili su usluge koje Udruga provodi s ciljem podrške mladima, način rješavanja poteškoća s kojima se mladi ljudi susreću te projekt: „Iskra snaga mladih“ kao primjer dobre prakse čije aktivnosti predstavljaju direktnu i konkretnu podršku mladima koji izlaze ili su izašli iz alternativne skrbi.