Jednokratna naknada

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada može se priznati i zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće.

Centar za socijalnu skrb, nadležan po tvom mjestu prebivališta, rješenjem priznaje ovo pravo.

Da bi ostvario/la ovo pravo moraš podnijeti zahtjev u Centar za socijalnu skrb.