Naknada za redovito studiranje

Naknada za redovito studiranje

Ukoliko želiš redovito studirati imaš pravo koristiti Naknadu za redovito studiranje u iznosu od 2.000 kn mjesečno.

Zahtjev se podnosi Centru za socijalnu skrb do isteka roka od šest mjeseci od kada izađeš iz doma ili stambene zajednice.

Osoba koja ostvari pravo na naknadu za redovito studiranje je dužna dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.

Pravo na ovu naknadu priznaje se osobi neovisno o njegovom imovnom stanju.