OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje omogućuje ti besplatno korištenje zdravstvene zaštite:

Kada i gdje se prijaviti?

U roku od 30 dana od kada napuniš 18 godina u ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po mjestu prebivališta.