ODMORI I DOPUSTI

ODMORI I DOPUSTI

Ako radiš duže od 6 sati dnevno imaš pravo na stanku (pauzu) u trajanju od 30 minuta. Ona je uračunata u radno vrijeme i ne moraš duže ostajati na poslu ako koristiš stanku.

Tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, imaš pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati bez prekida.

Imaš pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor. To su najčešće subota i nedjelja.

Ako radiš neprekidno duže od 6 mjeseci, imaš pravo na godišnji odmor u trajanju od 4 tjedna. Godišnji odmor možeš koristiti od jedanput ili u dijelovima. Poslodavcu predaješ zahtjev o korištenju godišnjeg odmora i on o tome donosi rješenje.

Želiš li koristiti godišnji odmor, a radiš manje od šest mjeseci, imaš pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa. To znači da broj mjeseci koje si odradio/la pomnožiš sa 20 i podijeliš sa 100.

Imaš pravo na plaćeni dopust od 7 radnih dana godišnje zbog važnih osobnih potreba, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji.

Plaćeni dopust možeš koristiti za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Trajanje takvog dopusta utvrđeno je pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom, a može biti i ugovorom o radu.

Ako daješ krv, taj dan ti se računa kao plaćeni dopust.