PRIJAVA

PRIJAVA

Nakon sklopljenog ugovora o radu poslodavac te je dužan prijaviti na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. O tome ti je dužan dati potvrdu o prijavi.