UGOVOR O RADU

UGOVOR O RADU

Prije početka rada poslodavac je dužan s tobom sklopiti ugovor o radu. Ugovor o radu se sklapa u pisanom obliku i njime se zasniva radni odnos. Ugovor može biti na određeno i neodređeno vrijeme.

Da bi ugovor bio valjan, mora obavezno sadržavati:

1) strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
2) mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima
3) nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova
4) danu početka rada
5) očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme
6) trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo,
7) otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac,
8) osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo
9) trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Umjesto podataka iz  točaka 6., 7., 8. i 9., može se u ugovoru uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.

Prije potpisivanja ugovora o radu bitno je da ga dobro pročitaš i provjeriš da li sadrži gore navedene podatke.