Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Centar za socijalnu skrb, nadležan po tvom mjestu prebivališta, rješenjem priznaje ovo pravo.

Da bi ostvario/la ovo pravo moraš podnijeti zahtjev u Centar za socijalnu skrb i donijeti slijedeće dokumente:

Zahtjev popunjavaš u Centru za socijalnu skrb. Bitno je da si prijavljen/a na Zavod za zapošljavanje.

Nakon što dobiješ rješenje, ovisno o tvojoj situaciji, postoji mogućnost da ostvariš i pravo na Naknadu za troškove stanovanja (plaćanje režijskih troškova i/ili stanarine) te plaćanje troškova ogrijeva ukoliko se griješ na drva.

Prilikom podnošenja zahtjeva za Zajamčenu minimalnu naknadu raspitaj se o tim mogućnostima.