ZAŠTITA NA RADU

ZAŠTITA NA RADU

Prilikom zapošljavanja, poslodavac te je dužan poslati na osposobljavanje za rad na siguran način i osposobljavanje za sigurnost od požara.

Ukoliko se ozlijediš tijekom radnog vremena, a ozljeda nije uzrokovana tvojom krivnjom, može ti biti priznata ozljeda na radu. Tijekom bolovanja zbog takve ozljede imaš pravo na punu plaću.