ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Prijavom na Zavod pruža ti se mogućnost ostvarivanja određenih prava (o kojima će detaljnije biti riječi pod linkom Pravo)

Prilikom prijave u evidenciju nezaposlenih koja se vrši na Info pultu Zavoda potrebno je donijeti: